Sociaal

Bureau K2 VOOR DE KWALITEIT VAN ONZE LEEFOMGEVING

sociale duurzaamheid

Een sociaal duurzame leefomgeving bevordert de kwaliteit van leven van

 

bewoners en gebruikers, zowel nu als in de toekomst.

Checklist sociaal duurzame gebiedsontwikkeling*

 

Deze checklist met ruimtelijke condities kan o.a. helpen om het 'kleine ontmoeten', het zich thuisvoelen in de buurt en de buurthechting te bevorderen.

 

De ruimtelijke condities voor een sociaal duurzame stad zijn:

  • Identiteit en identificatie
  • Eigenaarschap
  • Flexibiliteit
  • Bereikbaarheid en toegankelijkheid
  • Diversiteit en functiemenging
  • Aantrekkelijkheid
  • Veiligheid
  • Gezondheid

 

Aan de hand van de checklist kijken we waar in buurt, wijk of stad verbeterpunten liggen om die sociaal duurzamer te maken.

 

*I.o.v. gemeente Amsterdam, met DSP-groep en Dr. Maaike Dautzenberg.

Placemaking

 

Het uit Amerika overgewaaide Placemaking is een methode voor het plannen, ontwerpen en onderhouden van de openbare ruimte waarbij een relatief grote rol wordt toegekend aan de gebruikers.

 

Eind 2013 heeft BureauK2, samen met JSO, een Placemaking workshop verzorgd voor de gemeente Purmerend.

 

Bureau K2 is lid van het wereldwijde Placemaking Leadership Council.