Sociaal
sociale duurzaamheid

Een sociaal duurzame leefomgeving bevordert de kwaliteit van leven van


bewoners en gebruikers, zowel nu als in de toekomst.

Checklist sociaal duurzame gebiedsontwikkeling*


Ruimtelijke condities die helpen om het 'kleine ontmoeten', het zich thuisvoelen in de buurt en de buurthechting te bevorderen.


De ruimtelijke condities voor een sociaal duurzame stad zijn:

  • Identiteit en identificatie
  • Eigenaarschap
  • Flexibiliteit
  • Bereikbaarheid en toegankelijkheid
  • Diversiteit en functiemenging
  • Aantrekkelijkheid
  • Veiligheid
  • Gezondheid


Aan de hand van de checklist kijken we waar in buurt, wijk of stad verbeterpunten liggen om die sociaal duurzamer te maken.


*I.o.v. gemeente Amsterdam, met DSP-groep en Dr. Maaike Dautzenberg.

Placemaking


Het uit Amerika overgewaaide Placemaking is een methode voor het plannen, ontwerpen en onderhouden van de openbare ruimte waarbij een relatief grote rol wordt toegekend aan de gebruikers.


Eind 2013 heeft BureauK2, samen met JSO, een Placemaking workshop verzorgd voor de gemeente Purmerend en in 2019 is een residency programma gevolgd bij het Institute of Urban Activism in Belgrado.


Bureau K2 is lid van het wereldwijde Placemaking Leadership Council.