Sociaal
sociale duurzaamheid

"Een sociaal duurzame leefomgeving bevordert de kwaliteit van leven van de gebruikers. Nu en in de toekomst."

Sociaal duurzame gebiedsontwikkeling


Ruimtelijke condities die helpen om het 'kleine ontmoeten', het zich thuisvoelen in de buurt en de buurthechting te bevorderen zijn:


  • Identiteit en identificatie
  • Eigenaarschap
  • Flexibiliteit
  • Bereikbaarheid en toegankelijkheid
  • Diversiteit en functiemenging
  • Aantrekkelijkheid
  • Veiligheid
  • Gezondheid

Placemaking


Het uit Amerika overgewaaide Placemaking is een methode voor het plannen, ontwerpen en onderhouden van de openbare ruimte waarbij een relatief grote rol wordt toegekend aan de gebruikers.


Eind 2013 heeft BureauK2, samen met JSO, een Placemaking workshop verzorgd voor de gemeente Purmerend en in 2019 is een residency programma gevolgd bij het Institute of Urban Activism in Belgrado.


Bureau K2 is lid van het wereldwijde Placemaking Leadership Council.