Veilig
Sociale veiligheid

"Veiligheid is geen doel op zich, maar een voorwaarde voor een goed gebruikte openbare ruimte."


Klik hier voor een overzicht van lopende en afgeronde projecten

Crime Prevention Through Environmental Design

Adviseren hoe criminaliteit én onveiligheidsgevoelens middels de juiste inrichting en beheer van de openbare ruimte kunnen worden verminderd.


Ik ben N'Lloyd geregistreerd CPTED Expert en:

 • Analyseer bestaande omgevingen en plannen
 • Werk met alle stakeholders toe naar een 'gedragen' eindadvies
 • Adviseer over inrichting, beheer, organisatie en communicatie
 • Van zwembad, parkeergarage en snelweg tot nieuwbouwwijk

Veiligheids Effect Rapportage (VER)

Begeleiden van een gestructureerd VER-traject, waarmee onveilige situaties én onnodige kosten achteraf worden voorkomen.


Ik ben een ervaren VER-adviseur en:

 • Breng de veiligheidsrisico’s van complexe bouwplannen in kaart.
 • Draag alternatieven aan en breng hier samen met u prioriteiten in aan.
 • Bedenk maatregelen voor te verwachten risico's.
 • Werk samen met álle bij veiligheid betrokken actoren.
 • Zorg voor een helder eindrapport.

BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie)

Beschrijven hoe de overlast van een bouwproject op de omgeving zoveel mogelijk kan worden beperkt.


Ik schreef BLVC-plannen voor uiteenlopende bouwprojecten en:

 • Schouw uitgebreid de betreffende locatie en wijdere omgeving.
 • Interview derden, zoals een wethouder of de afdeling verkeer.
 • Schrijf adviesrapporten, waarmee de aannemer aan de slag kan.

Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW)

Meedenken wat nodig is om een PKVW-keurmerk te krijgen. Dit draagt meetbaar bij aan de fysieke en sociale veiligheid in en rond woningen, complexen en wijken.


Ik ben een gecertificeerd PKVW Bouwplanadviseur en: 

 • Analyseer projectplannen aan de hand van de PKVW-eisen.
 • Adviseer over benodigde aanpassingen en verbeteringen.
 • Begeleid uw project richting de daadwerkelijke PKVW-certificering.