Veilig

Bureau K2 VOOR DE KWALITEIT VAN ONZE LEEFOMGEVING

Sociale veiligheid

Veiligheid is geen doel op zich; het is een voorwaarde


voor een goed gebruikte openbare ruimte.


Klik hier voor lopende en afgeronde projecten

Crime Prevention Through Environmental Design vermindert criminaliteit en onveiligheidsgevoelens d.m.v. inrichting en beheer van de openbare ruimte.


Een N'Lloyd geregistreerd CPTED Expert:

 • Analyseert bestaande omgevingen en uw plannen
 • Werkt met alle steekholders toe naar 'gedragen' eindrapport
 • Adviseert m.b.t. inrichting, beheer, organisatie en communicatie
 • Van zwembad, parkeergarage en snelweg tot nieuwbouwwijk

Het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) draagt meetbaar bij aan de fysieke en sociale veiligheid in en rond woningen, complexen en wijken.


Een gecertificeerd PKVW Bouwplanadviseur:

 • Analyseert uw projectplannen a.d.h.v. de PKVW-eisen
 • Adviseert waar aanpassingen en verbeteringen nodig zijn
 • Biedt begeleiding richting daadwerkelijke PKVW-certificering

De Veiligheids Effect Rapportage (VER)  voorkomt onveilige situaties én onnodige kosten achteraf.


Een VER-adviseur:

 • Werkt structureel samen met álle bij veiligheid betrokken actoren
 • Brengt de veiligheidsrisico’s van complexe bouwplannen in kaart
 • Draagt alternatieven aan
 • Brengt hier, samen met u prioriteiten in aan
 • Zorgt voor een concreet eindrapport = werkdocument