Veilig
Sociale veiligheid

Veiligheid is geen doel op zich, maar een voorwaarde


voor een goed gebruikte openbare ruimte.


Klik hier voor mijn lopende en afgeronde projecten

Crime Prevention Through Environmental Design

vermindert van criminaliteit en onveiligheidsgevoelens middels de inrichting en het beheer van de openbare ruimte.


Ik ben N'Lloyd geregistreerd CPTED Expert en:

 • Analyseer bestaande omgevingen en uw plannen
 • Werk met alle stakeholders toe naar een 'gedragen' eindrapport
 • Adviseer m.b.t. inrichting, beheer, organisatie en communicatie
 • Van zwembad, parkeergarage en snelweg tot nieuwbouwwijk

Een BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie)

beschrijft hoe de overlastop de omgeving tijdens een bouwproject kan worden beperkt en wie het aanspreekpunt is.


Ik schreef BLVC-plannen voor uiteenlopende bouwprojecten en:

 • Schouw daarbij de omgeving.
 • Interview waar nodig derde partijen, zoals de afdeling verkeer.
 • Schrijf een eindrapport, waarmee de aannemer aan de slag kan.

Het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW)

draagt meetbaar bij aan de fysieke en sociale veiligheid in en rond woningen, complexen en wijken.


Ik ben gecertificeerd PKVW Bouwplanadviseur en:

 • Analyseer projectplannen a.d.h.v. de PKVW-eisen.
 • Adviseer waar aanpassingen en verbeteringen nodig zijn.
 • Bied begeleiding richting daadwerkelijke PKVW-certificering.

De Veiligheids Effect Rapportage (VER)

voorkomt onveilige situaties én onnodige kosten achteraf.


Ik ben ervaren VER-adviseur en:

 • Breng de veiligheidsrisico’s van complexe bouwplannen in kaart.
 • Draag alternatieven aan.
 • Breng hier samen met u prioriteiten in aan.
 • Werk daarbij samen met álle bij veiligheid betrokken actoren.
 • Zorg voor een concreet eindrapport.