Home

Bureau K2 VOOR DE KWALITEIT VAN DE OPENBARE RUIMTE

Future of places
Future of places
Kloosteruin Koningsoord

Prettige Plekken

Handboek Mens & Openbare Ruimte

 

Nieuw boek met ruim 500 concrete richtlijnen en voorbeelden uit

binnen- en buitenland.

Sociale veiligheid Infrastructuur

 

Bureau K2 analyseerde en adviseerde

bij diverse wegenbouwprojecten, waaronder de A1, A9, A27 en N50,

inclusief viaducten, op- en afritten

en overtunneling.

Herstructurering van wijken

 

Of een buurt of wijk succesvol is,

hangt in belangrijke mate af van de kwaliteit van de openbare ruimte.

Maar... hoe maak je die?

Urban Farming

 

Een beetje stad heeft tegenwoordig een of meer stadslandbouwprojecten.

 

Welke nieuwe ruimtelijke opgaven

brengt dit met zich mee?

De Verbonden Stad

Een gratis digitaal boek over

de toekomst van de stad.

 

Bureau K2 schreef over veiligheid, duurzaamheid en groen.