Home

 

Bureau K2

BUREAU K2 ZET ZIT TEN VOLLE IN VOOR DE KWALITEIT VAN DE OPENBARE RUIMTE:

 

VEILIG, GROEN, BEWEEGVRIENDELIJK, SOCIAAL EN AANTREKKELIJK.

 

Waarom?

V Tijdens de VN-Habitat III conferentie (Quito, 17-20 oktober 2016) staat voor het eerst de openbare ruimte op de agenda.

V Openbare ruimte speelt een essentiële rol in het welzijn van mensen.

V Wij dragen daar graag een steentje aan bij.

Voor gemeentes, corporaties, ontwikkelaars en aannemers:

V Schouwen wij bestaande situaties, houden interviews en analyseren voorliggende plannen.

V Werken we, samen met álle betrokken partijen, toe naar een concreet eindadvies, de gebruiker staat daarbij centraal.

V Voor bestaande bouw, nieuwbouw en herontwikkeling.

V Van zwembad, autosnelweg en parkeergarage tot complete nieuwbouwwijk: altijd maatwerk!

2016

De Trends voor 2016

 

Kyra Kuitert schreef op verzoek

een expertcolumn in het vakblad Straatbeeld over de trends in de

openbare ruimte in 2016.

 

Nieuwsgierig?

 

Lees hier de column!

Urban Farming

 

Een beetje stad heeft tegenwoordig een of meerdere stadslandbouw-projecten binnen zijn grenzen.

 

Dit brengt nieuwe ruimtelijke opgaven met zich mee.

 

Lees hier welke

Future of places

Prettige Plekken is uit!

Handboek Mens & Openbare Ruimte

 

Rosemarie Maas en Kyra Kuitert

schreven een handboek over het (goed) gebruik van de openbare ruimte. Met honderden concrete richtiljnen en voorbeelden

 

Lees alles over dit unieke handboek!

Kloosteruin Koningsoord

De Verbonden Stad

 

Op 14 april jl. is het boek De Verbonden Stad, een visie op de toekomst van de stad gepresenteerd.

 

Bureau K2 schreef o.a. over veiligheid, duurzaamheid en groen.

Het boek kun je gratis downloaden.

Future of places

Sociale veilgheid A1 en A9

 

Bureau K2 heeft voor Van Gelder en IXAS BV de sociale veiligheid beoordeeld van respectievelijk een deel van de A1, inclusief viaducten, op- en afritten, onderdoorgangen én van de verbreding en overtunneling (met park) van de A9 in

Amsterdam Zuid-Oost.

Kloosteruin Koningsoord

Permacultuur in openbaar groen

 

In de gemeente Deventer wordt volop geëxperimenteerd met de toepassing van verschillende (ecologische) principes uit de permacultuur.

 

Lees hier over de ervaringen

en doe inspiratie op.