Home

Bureau K2 VOOR DE KWALITEIT VAN DE OPENBARE RUIMTE

Future of places
Future of places
Kloosteruin Koningsoord

Prettige Plekken

Handboek Mens & Openbare Ruimte

 

Nieuw boek met ruim 500 concrete richtlijnen en voorbeelden uit

binnen- en buitenland.

 

Nu ook Masterclasses Prettige Plekken!

Zuidplus wint Zuidasdok

 

Consortium Zuidplus heeft voorlopig de aanbesteding gewonnen voor de aanleg van de Zuidasdok, met een krappe miljard euro een van de grootste infrastructuur projecten van dit moment.

Wij zijn trots dat we binnen dit project een rol mochten en mogen vervullen.

Herstructurering van wijken

 

Of een buurt of wijk succesvol is,

hangt in belangrijke mate af van de kwaliteit van de openbare ruimte.

Maar... hoe maak je die?

Urban Farming

 

Een beetje stad heeft tegenwoordig een of meer stadslandbouwprojecten.

 

Welke nieuwe ruimtelijke opgaven

brengt dit met zich mee?

De Verbonden Stad

Een gratis digitaal boek over

de toekomst van de stad.

 

Bureau K2 schreef over veiligheid, duurzaamheid en groen.