Home

In de loop van mijn werkzame leven ben ik steeds weer gefascineerd door de relatie tussen de mens en zijn omgeving. Met Bureau K2 draag ik graag bij aan een veilige, leefbare en groene openbare ruimte.


Op deze website vindt u een bloemlezing van projecten, publicaties en presentaties. Daarnaast heb ik veel ervaring met het schrijven en redigeren voor (vak)bladen, rapporten en boeken én adviseer ik over een harmonieuze inrichting van huis en tuin met behulp van Feng Shui.


Ik verheug me op uw mail of telefoontje voor een nadere kennismaking!

Tadaaa...  


Bureau K2


bestaat 30 jaar!

Ing. Kyra Kuitert ®RCE


  • Geregistreerd CPTED-Expert (Stichting Veilig Ontwerp en Beheer)  • Gecertificeerd Bouwplanadviseur Politiekeurmerk Veilig Wonen


  • Ervaring op uiteenlopende schaalniveaus, van speeltuin tot vliegveld.


  • Gecertificeerd Permacultuur Designer


  • Feng Shui Consultant


  • (Eind)redacteur van vakbladen, rapporten en boeken


  • Samen met Drs. Rosemarie Maas vorm ik Bureau KM


  kyra kuitert

  Opdrachtgevers


  3Angle (Heijmans)

  Acquire Publishing

  BAAK (Ballast Nedam)

  Bakker & Spees

  BNA Academie

  Bomenrechtspraak

  Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

  De Publieke Zaak

  DSP Groep BV

  Dura Vermeer Infra

  Ecodorpen Netwerk Nederland

  EICR

  Ekootree

  ELBA\REC

  Eurofins

  Gaia Nederland

  Gemeente Aalsmeer

  Gemeente Amsterdam

  Gemeente Delft

  Gemeente Den Haag

  Gemeente Gent (BE)

  Gemeente Nunspeet

  Gemeente Tilburg

  Heijmans Infra B.V.

  Het CCV

  Higher Police School Szczytno

  Hogeschool van Rotterdam

  Hortipoint Media

  IMOSS

  IXAS Zuid-Oost B.V.

  JSO

  Land Current

  M. van den Oever

  Mobilis | TBI

  Oostkracht 10

  Platform Stad

  Politechnica University of Łódz

  Projectbureau Leidsche Rijn

  RPS Nederland

  Stichting Vakinformatie Siergewassen

  Stichting Veilig Ontwerp en Beheer

  Storix Boombeheer

  Universiteit van Amsterdam

  University of Warzwa

  Van Gelder Groep

  Vereniging Elektrische Rijders

  WoldendorpWildervank

  Woon Gezond Experience

  ZuidPlus

  Sociaal veilig

  "Veiligheid is geen doel op zich, maar een voorwaarde voor een goed gebruikte openbare ruimte."

  Veiligheid is bij ons in goede handen  Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED)

  Criminaliteit én onveiligheidsgevoelens verminderen door middel van de juiste inrichting en beheer van de openbare ruimte.  Veiligheids Effect Rapportage (VER)

  Begeleiden van gestructureerd VER-trajecten, waarbij in teamverband wordt gewerkt om onveilige situaties én onnodige kosten achteraf te voorkomen.  Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC)

  Maken van een BLVC-plan over hoe de overlast van een bouwproject op de omgeving zoveel mogelijk kan worden beperkt.  Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW)

  Als gecertificeerd Bouwplanadviseur adviseer ik over wat nodig is om een PKVW-keurmerk voor een complexen of wijk te krijgen.

  Projecten Veilige Infrastructuur


  Vervanging Spoorbruggen Oostertoegang Amsterdam (2024)

  Advies over de veiligheid gedurende de vijfjarige bouwperiode.
  In opdracht van Dura-Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V.


  Midden Boulevard Scheveningen (2022)

  Advies over hoe de boulevard tijdens de inrichting leefbaar, gezellig en veilig te houden. In opdracht van Heijmans N.V.


  Een sociaal veilig Zuidasdok (2017-2027)

  Technisch disciplineleider CPTED bij Zuidplus (Heijmans, Fluor en Hochtief) voor de verbreding en ondertunneling van de A10-Zuid.


  Sociale veiligheid Blankenburgverbinding (2018-2019)

  Nieuwe verbinding A20-A24-A15 en omgeving.

  In opdracht van BAAK BV.


  Quickscan sociale veiligheid 3Angle (2016)

  Verbreding van A1 en A27 (Utrecht-Amersfoort), incl. onderdoorgangen en wijdere omgeving.


  Audit sociale veiligheid A9 Holendrecht-Diemen (2015)

  Verbreding en overtunneling-met-park van A9 (knooppunt Holendrecht-Diemen) i.o.v. IXAS Zuid-Oost BV


  CPTED-advies N50 Ens-Emmeloord (2015)

  Analyse en advies sociale veiligheid rond verbreding van de N50 en omgeving, i.o.v. Van Gelder/Mobilis.


  Projecten Veilige Omgeving


  Herinrichting Universiteitskwartier (2024)
  Analyse en advies over leefbaarheid en sociale veiligheid.
  I.o.v. de Universiteit van Amsterdam.


  Herinrichting van de wijk Voorhof Oost in Delft (2023/2024)
  CPTED-advies voor SO en VO. I.o.v. de gemeente Delft.


  BLVC-plan Gemeentehuis Amstelveen (2021)

  In opdracht van de gemeente Amstelveen.


  BLVC-plan Herman Wesselink College, Amstelveen (2021) Nieuwbouw school, schoolplein, fietsenstalling en omgeving.


  BLVC-plan Kralenbeek, Amsterdam Zuidoost (2012)

  Renovatie parkeergarage, kerk, 120 woningen en omgeving.


  Locatie VER voor een discotheek, Alphen aan den Rijn (2010)

  Wat is de beste locatie voor een nieuwe megadiscotheek?


  VER vppr Stadsoevers, Roosendaal (2009)

  Analyse en advies voor nieuwe wijk. I.s.m. DSP-groep.


  Advies PKVW en sociale veiligheid Castricum (2009)

  Analyse, alternatieven en maatregelen voor Nieuw Geesterhage.


  VER voor een zwembad De Thermen (2009)

  Zwembad met woningen, parkeergarage en voorzieningen.

  I.s.m. collega’s DSP-groep.

  Leefbaar en groen

  "Groen kan klimaat- en milieu problemen in de stedelijke omgeving helpen oplossen en draagt bij aan de fysieke en   sociale gezondheid van mensen."

  Projecten voor een groene en sociale omgeving


  Bureau KM biedt de masterclass 'Gezonde Openbare Ruimte' aan.


  Prettige Plekken, Handboek Mens & Openbare Ruimte (2016/2017)

  Richtlijnen voor een veilige, sociale, toegankelijke, groene en kind- en beweegvriendelijke openbare ruimte. Met Rosemarie Maas.


  Dick van Gameren (Mecanoo) en Kyra Kuitert 
  Dubbelinterview over hoogbouw in relatie tot een aantrekkelijke en leefbare omgeving, met als casus The Grace in Den Haag.


  Haagse Openbare ruimte Prijs (2020)

  Kyra Kuitert was jurylid voor de HOP van Platform STAD.


  Interreg-project 'Functioneel Groen in Gebiedsontwikkeling' (2012)

  Analyse van de Tilburgse spoorzone en ontwikkelen toolbox met maatregelen voor functioneel groen. I.s.m. RPS Nederland.


  Sociaal duurzame gebiedsontwikkeling (2011)

  Ontwikkelen toetsingskader sociaal-ruimtelijke voorwaarden voor sociaal duurzame stad en wijk. I.s.m. Dr. Maaike Dautzenberg.


  Onderzoek ‘Beweegvriendelijke omgeving’ (2010)

  Bepalende variabelen en kenmerken van de fysieke omgeving  voor sport- en beweeggedrag. I.s.m. collega’s DSP-groep.


  Groenontwerpen

  Hoewel ik in de loop van mijn carrière steeds meer het advieswerk ingerold ben, heb ik als gediplomeerd tuin- en landschapsontwerper onder meer tuinen, pleinen en speelplekken ontworpen. Klik hier voor een eerste indruk.

  Publicaties en presentaties

  "Sinds 1995 schrijf en redigeer ik met veel plezier voor vakbladen, boeken en wetenschappelijke rapporten."

  Redactie Boeken en rapporten


  Je stress in balans (Mariska Verduijn)

  Ontdek jouw manier om in balans te blijven, 2024


  'Gezond en gelukkig oud in Tilburg 2020-2022'

  Eindrapport van het driejarige Uitvoeringsprogramma GGoud, 2023


  Nationaal EV en Berijdersonderzoek 2022

  Vereniging Elektrische Rijders en Universiteit Groningen, 2023


  Bomen en Wet (Bas Visser en Edwin Koot)

  Hét handboek voor bomenrecht en bomenrechtspraak, 2022


  Nationaal Laadonderzoek 2022

  Vereniging Elektrische Rijders en Universiteit Groningen, 2022


  Meer Wel, Nieuwe structuren voor de 21e Eeuw (gratis download)

  Uitdagingen en ideeën van 150 betrokken landgenoten, 2021


  CLIPS-gids voor community projecten (gratis download)

  Handboek Opzetten Gemeenschapsprojecten, GEN-Europe, 2017


  De stad op ooghoogte in Nederland (hoofdstuk)

  I.s.m. Rosemarie Maas, Blauwdruk, 2017


  The City at Eye level in the Netherlands (hoofdstuk)

  I.s.m. Rosemarie Maas, Blauwdruk, 2017


  Prettige Plekken, Handboek Mens & Openbare ruimte

  I.s.m. Rosemarie Maas en Acquire Publishing,  2016, 2e druk 2017


  De Verbonden Stad

  I.s.m. Luc Sala, Prof. Em. Jaap van Till,  Luud Schimmelpenninck en Lucia Lindner, Boekencooperatie Nederland u.a., 2015

  Publicaties Veiligheid


  Sociale veiligheid borgen in het ontwerpproces

  Stedenbouw & Architectuur, 2023


  Handreiking Veiligheidseffectrapportage

  I.s.m. het CCV en Tobias Woldendorp, 2023


  VERnieuwd! Bouw sociale veiligheid op tijd in

  Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 2022


  Een groene, aantrekkelijke en sociale omgeving is ook veiliger

  Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 2022


  We gaan met zijn allen de lucht in!

  Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 2022


  Sociaal veilige hoogbouw in naoorlogse wijken

  Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 2021


  De Veiligheids Effect Rapportage

  Vitale Stad, 2011


  Sociaal veilig ontwerpen

  Stedenbouw & Architectuur, 2011


  Safety Effect Report

  International CPTED Association Newsletter, 2010


  Hou bij het ontwerpen de veiligheid in het vizier

  Tuin & Landschap, 2008

  Publicaties Ruimtelijke ordening


  Sporten en bewegen in de openbare ruimte

  Centrum voor Crimaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), 2022


  Verhuizende senioren zorgen voor doorstroming op de woningmarkt

  Stedenbouw & Architectuur, 2022


  Ontwerpen aan een beweegvriendelijke omgeving

  Biind Magazine, 2021


  Wandelen vanuit je werk

  Mobiliteitsplatform, 2021


  Bridging in bruggenrijk Belgrado

  Stedenbouw & Architectuur, 2020


  Ommetjes zijn belangrijk voor ouderen

  Mobiliteitsplatform, 2020


  'Ommetjes', onmisbaar in een fijne en gezonde stad

  Verkeerskunde, 2019


  Prettige plekken, Handboek Mens & Openbare ruimte

  De Groene Stad, 2018


  De mens centraal bij de herstructurering van wijken

  Stedenbouw & Architectuur nr. 5, 2016


  Kunstwerk Katwijk, winnaar Falco Openbare Ruimte Award 2015

  Tuin & Landschap, 2016


  Trends in de openbare ruimte in 2016

  Expertcolumn in Straatbeeld, 2015


  Piekbuien opvangen op Het Waterplein

  Tuin & Landschap special 'De klimaatbestendige stad', 2015

  Lezingen, workshop en colleges


  2024 - Introductieworkshop CPTED voor de gemeente Delft, Ruimte en Economie.

  2023 - Expertsessie over het Kwaliteitsplan voor Den Haag Zuidwest.

  2022 - Pakhuis de Zwijger - Talk of the Town 'Mijn park, jouw park', over inclusieve parken. Bekijk hier de video.

  2022 - Dagvoorzitter 10-jarig jubileum Voedseltuin IJplein. Lees hier het artikel over deze bijzondere tuin.

  2022 - Gastcollege over de VER (i.s.m. het CCV) bij Hogeschool InHolland, Rotterdam 

  2021 - 'Interdisciplinair werken aan de openbare ruimte', Inspiratiedag van de gemeente Gent (BE)

  2021 - Meerdaagse CPTED-workshop architectuurstudenten (i.s.m. Tobias Woldendorp), Politechnica University Łódz, Polen

  2021 - 'Een Gezonde Leefomgeving', digitale lunchlezing voor de provincie Utrecht (bekijk de video).

  2021 - Webinar 'Sport en Bewegen in de Openbare Ruimte', Mulier Instituut

  2020 - STADpartnersessie #5 van Platform Stad, Nutshuis Den Haag

  2019 - Bijeenkomst 'Prettigste Plekken' (i.s.m. Rosemarie Maas, Acquire Publishing, van den Oever en gemeente Nijmegen)

  2019 - Masterclass voor de BNA Academie (i.s.m. Rosemarie Maas), Hilversum

  2019 - 'Ontwerpen & Sociale Veiligheid', Ontwerpwedstrijd Veilige Omgeving Achtersluispolder, Zaanstad

  2018 - 'Stedenbouw en sociale veiligheid', Masterclass Veilige Leefomgeving, Utrecht

  2018 - 'Sociaal veilige infrastructuur', voor ontwerpmanagers en ontwerpers van BAAK BV, Rotterdam

  2018 - 'Beleving van de openbare ruimte', CROW-bijeenkomst, Breda

  2017 - 'Sociaal veilige infrastructuur', voor ontwerpmanagers van Zuidplus, Amsterdam

  2016 - 'Sociaal veilige infrastructuur', voor ontwerpmanagers van 3Angle, Hoevelaken

  2016 - Inspiratiesessie 'Kijken door de bril van de gebruiker' (i.s.m. Rosemarie Maas), gemeente Den Haag

  2016 - Dag van de Openbare Ruimte (i.s.m. Rosemarie Maas), MECC Maastricht en Jaarbeurs Utrecht

  2015 - 'Sociale veiligheid en CPTED', IXAS Zuid-oost BV, Amsterdam

  2014 - 'De gebruiks(on)vriendelijke openbare ruimte', Dag van de Openbare Ruimte, Jaarbeurs Utrecht

  2013 - 'Summer School Police Label Safe Housing' (i.s.m. DSP-groep), University of Warsaw, Polen

  Feng Shui

  "Doel van het eeuwenoude Chinese Feng Shui is een harmonieuze en prettige woon– en werkomgeving, waarin onze

   Ch’i vrij kan stromen."

  Een ‘diagnose’ van uw woning of bedrijf


  Als Feng Shui consultant kijk ik naar de plattegrond en  indeling, energieblokkades, plaatsing van het meubilair, het gebruik van kleur en eventueel uw tuin of straat.


  In mijn praktijk kom ik vaak bij mensen die vlak voor of juist middenin een veranderingsproces zitten, zoals een verhuizing, geboorte, ziekte of nieuwe baan.


  Na een intake lopen we samen alle ruimten langs. U ontvangt een verslag, waarna u de adviezen zelf kunt uitvoeren. Dit zal een positieve invloed hebben op vele facetten van uw leven.

  Internationale leraren


  "Ik heb les gehad van de Feng Shui masters Stephen Devine, Roger Green, Alex Stark en Ronald Chin.


  Binnen Feng Shui komen al mijn interesses en talenten samen: spiritueel maar wel met beide voeten op de grond, met oog voor harmonie, ruimte en detail én altijd in  samenspraak met de ander.


  Het bestuderen van het complexe Feng Shui zie ik als een levenslange uitdaging."

  "Kyra heeft mij prima geholpen met Feng Shui advies en later met aanvullend kleuradvies. Nog dagelijks geniet ik van mijn verrassende donkergroene keukenwand en de all-over blauwe kleur in mijn slaapkamer. Kortom: heel blij mee!"


  Karen

  Feng Shui adviseur sinds 1995


  Ik adviseerde de afgelopen jaren voor ruim 150 (praktijk)woningen en bedrijven en organisaties, waaronder:


  - Stichting Tibetaanse Geneeswijzen, Amsterdam

  - Civieltechnisch adviesbureau ICAS, Zaandam

  - Conferentieoord Madhuvidya, Duitsland

  - Maitreya Instituut, Amsterdam

  - Stichting Noppes, Amsterdam

  - Cursuscentrum Myster in Breyell, Duitsland

  - Kledinggroothandel Joya Design, Amsterdam-West

  - Tablo BV, wereldwinkel en galerie, Haarlem

  Meer kleur in uw huis (en uw leven)


  Vind u het moeilijk om te kiezen uit de oneindige hoeveelheid kleuren en mogelijkheden? Ik kom, gewapend met inspiratiemap en kleurenwaaier, naar u toe. Of het nu gaat om een enkele muur of een compleet huis, ik adviseer op basis van uw wensen en behoeften.

  Tarieven


  Advies openbare ruimte                              €  110/uur


  Redigeerklussen                                         €   65/uur


  Kleurenadvies                                            €   95/uur


  Feng Shui consult woning                            € 275 (ca. 3 uur)

  Woongroep, praktijkwoning, etc.                      In overleg 


  Feng Shui consult bedrijf                             € 375 (ca. 3 uur)

  Bedrijf met meer dan 7 werknemers                 In overleg


  Inclusief adviesrapport, exclusief BTW en reiskosten.