Portfolio
adviseur openbare ruimte

VEILIGE INFRASTRUCTUUR


Midden Boulevard Scheveningen (2022)

Advies over hoe de boulevard tijdens de inrichting leefbaar, gezellig en veilig te houden. In opdracht van Heijmans N.V.


Een sociaal veilig Zuidasdok (2017-2027)

Bureau K2 vervulde de rol van technisch disciplineleider CPTED bij Zuidplus (Heijmans, Fluor en Hochtief) voor de verbreding en ondertunneling van de A10-Zuid.


Sociale veiligheid Blankenburgverbinding (2018-2019)

Audit sociale veiligheid i.o.v. BAAK BV voor de nieuwe verbinding A20-A24-A15, inclusief land- en watertunnel, onderdoorgangen, OV, loop/fietsroutes en omgeving.


Quickscan sociale veiligheid 3Angle (2016)

Analyse en aanbevelingen voor verbreding van A1 en A27 (Utrecht-Amersfoort), incl. onderdoorgangen en wijdere omgeving.


Audit sociale veiligheid A9 Holendrecht-Diemen (2015)

Advies sociale veiligheid voor verbreding en overtunneling-met-park van A9 (knooppunt Holendrecht-Diemen) i.o.v. IXAS Zuid-Oost BV


CPTED-advies N50 Ens-Emmeloord (2015)

Analyse en advies sociale veiligheid rond verbreding van de N50 en omgeving, i.o.v. Van Gelder/Mobilis.


CPTED-advies A1 Bunschoten-Hoevelaken (2014)

Beoordeling sociale veiligheid  rond verbreding A1, inclusief op- en afritten, viaducten, onderdoorgangen en nabije omgeving.


Diverse tenders

O.a. A1 Twello-Rijsen, ondergrondse fietsenstallingen bij Klein Gartmanplantsoen en Beursplein (Amsterdam) en bij station Zwolle.


SOCIALE, SPORTIEVE EN GROENE OMGEVING


Dubbelinterview Dick van Gameren (Mecanoo) en Kyra Kuitert 
Over hoogbouwp in relatie tot een aantrekkelijke en leefbare omgeving, met als casus The Grace in Den Haag.


Haagse Openbare ruimte Prijs (2020)

Kyra Kuitert was jurylid voor de HOP van Platform STAD.


Interreg-project 'Toepassing Functioneel Groen in Gebiedsontwikkeling' (2012)

Analyse van de Tilburgse spoorzone en ontwikkelen van een toolbox met maatregelen voor de toepassing van functioneel groen. I.s.m. RPS Nederland.


Sociaal duurzame gebiedsontwikkeling (2011)

Ontwikkelen toetsingskader sociaal-ruimtelijke voorwaarden voor sociaal duurzame stad en wijk. I.s.m. Dr. Maaike Dautzenberg.


Onderzoek ‘Beweegvriendelijke omgeving’ (2010)

Bepalende variabelen en kenmerken van de fysieke omgeving  voor sport- en beweeggedrag. I.s.m. collega’s DSP-groep.

VEILIGE OMGEVING


BLVC-plan De Mikado, Aalsmeer (2021)

Dit plan betreft de sloop van de dakopbouw van een brede school en multifunctioneel centrum.


BLVC-plan Gemeentehuis Amstelveen (2021)

Hoe garanderen we de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid tijdens de verbouwing van het raadhuis?


BLVC-plan Herman Wesselink College, Amstelveen (2021) Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie tijdens nieuwbouw sportgebouw, schoolplein, fietsenstalling en omgeving.


BLVC-plan Kralenbeek, Amsterdam Zuidoost (2012)

Renovatie van parkeergarage Kralenbeek in combinatie met een
kerk, tachtig appartementen, veertig woningen en omgeving.


Website veilig-ontwerp-beheer.nl (2011)

Ontwikkelen en redactie website om maatregelen uit 'Handboek Veilig Ontwerp en Beheer' beter te ontsluiten.

I.s.m. SVOB/Ita Luten.


Locatie VER discotheek, Alphen aan den Rijn (2010)

Veiligheids Effect Rapportage als hulpmiddel om de beste locatie te vinden voor een nieuwe megadiscotheek.


VER Stadsoevers, Roosendaal (2009)

Veiligheids Effect Rapportage voor de 1e fase Spoorhavengebied,(nieuwe stadswijk achterzijde station Roosendaal).

I.s.m. collega’s DSP-groep.


Advies PKVW en sociale veiligheid Castricum (2009)

Analyse, alternatieven en maatregelen voor Nieuw Geesterhage.

O.a. Kultuurhuis, ondergrondse parkeergarage en 127 woningen.


VER Zwembad De Thermen (2009)

Alternatieven en maatregelen voor nieuw zwembad met woningen, parkeergarage en voorzieningen.

I.s.m. collega’s DSP-groep.


Advies Parkeergarage Kaperton, Alkmaar (2008)

Onderzoek of het sociaal veiliger was om de ingang te verplaatsen. Voorstel: (tijdelijke) alternatieve ingreep in plaats van kostbare verbouwing.


BLVC-plan bouwfase Alkmaar-Overstad (2008)

Hoe de Alkmaarse wijk Overstad tijdens de drie bouwfasen leefbaar, bereikbaar en sociaal veilig te houden.

DIVERSE PROJECTEN


Prettige Plekken, Handboek Mens & Openbare Ruimte (2016)

Ontwerp en inrichting van een goedgebruikte openbare ruimte: veilig, sociaal, toegankelijk, groen en kind- en beweegvriendelijk. I.s.m. Rosemarie Maas en Acquire Publishing.


Organisatie Ecodorpenfestivals (2013, 2014, 2015 en 2016)

Festivals rond duurzaam bouwen, wonen en (samen)leven, met ruim 40 workshops, muziek, dans, catering en ceremonies.


Organisatie en dagvoorzitterschap Ecodorpen Symposium (2018)

Symposium voor gemeenten en provincies, met 170 deelnemers.


Evaluatie Via Hapsburg en Megalithic Route (2012 en 2013)

Evaluatie van routes i.o.v. het European Institute of Cultural Route t.b.v. certificering tot 'European Cultural Route'.


Projectleiding en redactie Groene Vakantiegidsen (2007)

Gidsen met honderden duurzame accommodaties in 24 Europese landen. Vanaf 2007 ook online.

I.s.m. ECEAT en ANWB.