Portfolio

Bureau K2 VOOR DE KWALITEIT VAN ONZE LEEFOMGEVING

adviseur openbare ruimte

VEILIGE INFRASTRUCTUUR


Een sociaal veilig Zuidasdok (2017-2027)

Bureau K2 is de CPTED-adviseur voor Zuidplus, het consortium van Heijmans, Fluor en Hochtief, dat werkt aan Zuidasdok; de verbreding en ondertunneling van de A10-Zuid.


Sociale veiligheid Blankenburgverbinding (2018-2019)

In opdracht van BAAK BV is een audit sociale veiligheid gedaan voor de toekomstige verbinding A20-A24-A15, inclusief land- en watertunnel, onderdoorgangen, OV, loop/fietsroutes en omgeving.


Quickscan sociale veiligheid 3Angle (2016)

Een analyse van de plannen voor de verbreding van de A1 en A27 (Utrecht-Amersfoort), inclusief alle onderdoorgangen en de omgeving. Uit de analyse volgden aanbevelingen.


Audit sociale veiligheid A9 Holendrecht-Diemen (2015)

In opdracht van IXAS Zuid-Oost BV is de sociale veiligheid in kaart gebracht rond de verbreding en overtunneling (met park) van de A9 tussen knooppunt Holendrecht en Diemen.


CPTED-advies N50 Ens-Emmeloord (2015)

Adviesrapport voor de (toekomstige) sociale veiligheid rond de verbreding van de N50 en omgeving, in opdracht van Van Gelder/Mobilis.


CPTED-advies A1 Bunschoten-Hoevelaken (2014)

De beoordeling van de sociale veiligheid van de plannen rond de verbreding van de A1, inclusief op- en afritten, viaducten en onderdoorgangen, inclusief de nabije omgeving.


Diverse tenders, onder andere voor de A1 Twello-Rijsen en voor veilige ondergrondse fietsenstallingen bij het Beursplein en het

Klein Gartmanplantsoen in Amsterdam en bij station Zwolle.


SOCIALE, SPORTIEVE EN GROENE OMGEVING


Interreg-project 'Toepassing Functioneel Groen in Gebiedsontwikkeling' (2012)

Analyse van de Tilburgse spoorzone en ontwikkelen van een toolbox met maatregelen voor de toepassing van functioneel groen. I.s.m. RPS Nederland.


Sociaal duurzame gebiedsontwikkeling (2011)

Toetsingskader sociaalruimtelijke voorwaarden voor stad en wijk. I.s.m. Dr. Maaike Dautzenberg.


Onderzoek ‘Beweegvriendelijke omgeving’ (2010)

Welke variabelen en kenmerken in de fysieke omgeving zijn bepalend voor sport- en beweeggedrag, onder welke voorwaarden en wat zijn de succesfactoren? I.s.m. collega’s DSP-groep.

VEILIGE OMGEVING


Website veilig-ontwerp-beheer.nl (2011)

Na verschijning van het Handboek Veilig Ontwerp en Beheer, is deze website ontwikkeld om veiligheidsmaatregelen beter te ontsluiten. I.s.m. SVOB/Ita Luten.


Locatie VER discotheek, Alphen aan den Rijn (2010)

Een Veiligheids Effect Rapportage als hulpmiddel om de beste locatie te vinden voor een nieuwe megadiscotheek.


Veiligheids Effect Rapportage Stadsoevers, Roosendaal (2009)

VER voor de inrichting van de eerste fase van het Spoorhavengebied (Stadsoevers), een nieuwe stadswijk aan achterzijde van station Roosendaal. I.s.m. collega’s DSP-groep.


Advies PKVW en sociale veiligheid Castricum (2009)

Analyseren van, en alternatieven en maatregelen bedenken voor, Nieuwe Geesterhage, een complex met o.a. een Kultuurhuis, ondergrondse parkeergarage en 127 woningen.


Veiligheids Effect Rapportage Zwembad De Thermen (2009)

VER voor een nieuw zwembad met woningen, parkeergarage en voorzieningen. Alternatieven en maatregelen werden meteen in het DO meegenomen. I.s.m. collega’s DSP-groep.


Advies Parkeergarage Kaperton, Alkmaar (2008)

Onderzoek of sociaal veiliger was om de ingang te verplaatsen. Er is uiteindelijk een (mogelijk tijdelijke) alternatieve ingreep voorgesteld in plaats van een kostbare verbouwing.

DIVERSE PROJECTEN


Prettige Plekken, Handboek Mens & Openbare Ruimte (2016)

Nieuw boek over ontwerp en inrichting van een goedgebruikte openbare ruimte: veilig, sociaal, toegankelijk, groen en kind- en beweegvriendelijk. I.s.m. Rosemarie Maas en Acquire Publishing.


Organisatie Ecodorpenfestival (2013, 2014, 2015 en 2016)

In 2013 was dit eerste festival in Nederland rond duurzaam bouwen, wonen en (samen)leven, met ruim 40 workshops, muziek en  ceremonies. Vanwege het grote succes jaarlijks herhaald.


Evaluatie Via Hapsburg en Megalithic Route (2012 en 2013)

Voor het European Institute of Cultural Route zijn twee routes geëvalueerd t.b.v. certificering tot 'European Cultural Route'.


Projectleiding en redactie Groene Vakantiegidsen (2007)

De Groene Vakantiegidsen bevatten honderden duurzame accommodaties in 24 Europese landen. Vanaf 2007 staan deze ook online. I.s.m. ECEAT en de ANWB.